Sulman Hussain på tiltak i regionen

Sulman Hussain var Oslos representant under en samling for fire 3. divisjonsdommere i juni. 

15.-16. juni var fire talentfulle 3.divisjonsdommere fra region Øst samlet på Thon Hotel Arena på Lillestrøm for faglig påfyll - og dømming av kamper.

Fra Oslo Fotballkrets var Sulman Hussain (21) uttatt. 

- Hensikten med tiltaket er å samle kretsenes kandidater som er aktuelle for regionen. De dømmer hver sin kamp og dommerutviklerne er veiledere. Kampene gjennomgås og evalueres i plenum, og det fokuseres på områder som dommerne må jobbe med videre og utvikle, påpeker Oslos dommerutvikler (DUK) Jørn Thomas Smedsrud til ofdl.no. 

Han tillegger at samlingen også er en flott anledning til å bli kjent med hverandre utenfor fotballbanen.

- Vi har hatt stor nytte i regionen av dette tiltaket som vi har gjennomført de siste sesongene. Dette er en fin måte å samarbeide på i region Øst Norge, understreker Smedsrud.

På kvelden spiste alle middag hjemme hos Akershus-DUK - og matentusiast Glenn Due-Sørensen. 

I tillegg til Sulman var Henrik Pettersen (Østfold), Jo Elias Haave (Indre Østland), og Henrik Ingwardo (Akershus) med. De ble veiedet av de fire dommerutviklerne Johnny Westby (Østfold), Per Håkon Pettersen (Indre Østland), Glenn Due Sørensen (Akershus) Jørn Thomas Smedsrud (Oslo). Dommerutvikler region (DUR) Arild Haugstad ledet samlingen.

GOD STEMNING:   (bak f.v.) Per Håkon Pettersen, Johnny Westby, Jørn Thomas Smedsrud, Arild Haugstad og Glenn Due-Sørensen. Foran (f.v.) Henrik Pettersen, Jo Elias Haave, Sulman Hussain, og Henrik Ingwardo

GOD STEMNING:  (bak f.v.) Per Håkon Pettersen, Johnny Westby, Jørn Thomas Smedsrud, Arild Haugstad og Glenn Due-Sørensen. Foran (f.v.) Henrik Pettersen, Jo Elias Haave, Sulman Hussain, og Henrik Ingwardo

MED ET SMIL:  Fredrik Glendrange, Henrik Ingwardo og Sverre Starheim tok hånd om Bøler-Askim på Haraløkka. Jørn Thomas Smedsrud var veileder - og fotograf. 

MED ET SMIL: Fredrik Glendrange, Henrik Ingwardo og Sverre Starheim tok hånd om Bøler-Askim på Haraløkka. Jørn Thomas Smedsrud var veileder - og fotograf. 

PÅ SAMLING : Sulman Hussain fra Manglerud Star.

PÅ SAMLING: Sulman Hussain fra Manglerud Star.

ASSISTERTE:  De unge oslodommerne Sverre Starheim (17) (t.v.) og Fredrik Glendrange (18) var assistentdommere i en av kampene på tiltaket.

ASSISTERTE: De unge oslodommerne Sverre Starheim (17) (t.v.) og Fredrik Glendrange (18) var assistentdommere i en av kampene på tiltaket.