Inviterer til årsmøte

OFDL arrangerer årsmøte 19. april kl. 1730 på Osloidrettens hus møterom 355. Det vil bli servering av pizza.

Saksliste for årsmøte i Oslo Fotballdommerlaug 2016

Sted: Osloidrettens Hus, Ekeberg

Tid: 19.04.16 kl. 17.30 

 

Sak 1: Innkalling og agenda

Sak 2 Valg av møteleder og referent 

Sak 3 Protokoll – valg av medlemmer til å undertegne protokoll

Sak 4 Styrets årsberetning for 2015/2016

Sak 5 Kontingent

Sak 6 Regnskap og budsjett

Sak 8 Innkomne forslag

Sak 9 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Sak 10 Eventuelt