Her er årets dommerhonorarer

Norges fotballforbund har fastsatt årets dommerhonorarer. Disse gjelder i offisielle kamper. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse på 4.10 pr. kilometer + evnt. 1 kr pr. km pr. passasjer. Diett blir ikke aktuelt i vår krets, da tiden man må være borte har gått opp fra fem til seks timer
 


I treningskampene til OFDL er det fortsatt disse honorarene du skal forholde deg til. I de kampene betales det ikke kjøretillegg.