Nytt system for treningskamper

Oslo Fotballdommerlaug lanserer nytt og enklere system for treningskamper.

OFDL vil som i tidligere år administrere dommere treningskamper. Nytt for året er en ny nettside for dommere, hvor man kan logge inn, se oversikt over kamper og melde interesse for ledige oppdrag.

Nettsiden finner dere her.

Linken finnes også under treningskamper i menyen. Lag som trenger dommer kan sende inn bestilling her.

Nettsiden er utviklet på dugnad av oslodommer Morten Andersen-Gott, samme mann som står bak Dommer-FIKS.

Ved å registrere og logge seg inn på siden vil man kunne trykke på hver enkelt kamp og melde interesse. Bekreftelse på tildelt kamp sendes deretter ut på mail når kamp er tildelt. Medlemmer av OFDL vil bli prioritert i tildelingen.

Oslo Fotballdommerlaug ønsker alle dommere en enklere og god vintersesong!