Ny leder i OFDL

Ny leder:  Henrik Skjevestad

Ny leder: Henrik Skjevestad

Oslo Fotballdommerlaug avholdt årsmøte 22. mars. Der ble Henrik Skjevestad (bildet) valgt som ny leder.

Torsdag 22. mars ble Henrik Skjevestad valgt til ny leder i Oslo Fotballdommerlaug. Han overtar dermed vervet etter Bjørn Hoff.

Henrik Skjevestad er 25 år og regions-AD i Oddsenligaen.

Med seg i styret får Torkjell Trædal, Fredrik Brekke, Bjørn Hoff, Kristian Randen og Didar Akrei. Jørn Tysnes og Rune Nordby er varaer.